Bendrabutis

Norintys gyventi bendrabutyje prašymus dekano vardu pristato priėmimo komisijai (CR204) arba savo fakulteto dekanatui. Fakultetuose prašymus nagrinėja dekano paskirti darbuotojai. Gyvenamosios vietos paskyrimas įteisinamas fakulteto dekano potvarkiu.

Informacinėje duomenų bazėje atsiradus bendrabučio vietos skyrimo potvarkiui, būsimasis gyventojas kreipiasi į UAB ,,ECONOMUS“ atsakingus darbuotojus dėl nuomos sutarties sudarymo.

Nuomos sutarties sudarymui:

Žr. apgyvendinimo sutartį.

Šeimyninis bendrabučio kambarys – toks, kurio bent du gyventojai yra susiję tarpusavyje santuokiniais ar jiems prilygstančiais ryšiais, arba kuriuose gyvena vaikų, arba giminaičiai.

Kaip gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje?

1 žingsnis. Jei nori gyventi šeimyniniame bendrabutyje prašymus VGTU Studentų atstovybės vardu
ir dokumentų, suteikiančių gauti šeimyninį bendrabutį, kopijas pristatyk VGTU Studentų atstovybės
centrinėje būstinėje (Centriniai rūmai 212).
2 žingsnis. Prašymus nagrinėja VGTU SA prezidento įgaliota komisija.
3 žingsnis. Kai iš VGTU Studentų atstovybės gauni atsakymą, kad tau paskirta vieta šeimyniniame
bendrabutyje, turi nueiti į savo dekanatą, kur „Medeinės“ sistemoje užregistruojamas šeimyninio
bendrabučio gavimas.
4 žingsnis. Apie bendrabučio skyrimą pažymima „Medeinės“ informacinėje sistemoje.
5 žingsnis. Vykti į „Economus“ (Saulėtekio al. 25 ir  pasirašyti nuomos sutartį.
6 žingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia turėti:

 • asmens dokumentą;
 • dvi fotonuotraukas dokumentams;
 • dokumentą, patvirtinantį avansinio mokesčio sumokėjimą į VšĮ (700 Lt)
 • atsiskaitomąją sąskaitą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti šeimyninį kambarį

 1. Prašymas
 2. Pasų kopijos
 3. Trijų paskutinių mėnesių šeimos pajamos
 4. Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminaičiams pateikti nereikia)
 5. Esant vaikams – jų gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdžiusioms)
 6. Būsimų mamų pažymą apie nėštumą (tik besilaukiančioms vaiko)
 7. Šeimos sudėties pažyma iš seniūnijos (tik giminaičiams)

Prašymas šeimyniniam bendrabučiui gauti

Prioriteto balai

Faktų grupė Nr. Faktas, kriterijus Prioriteto balas
Mokymosi vieta S1 Abu sutuoktiniai arba giminaičiai yra VGTU studentai +2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o kitas – kitos Lietuvos valstybinės mokymo įstaigos studentas +1
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas – bedarbis (turi būti atitinkama pažyma iš darbo biržos arba iš Sodros) 0
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas – dirbantis (nėra pažymos nei iš darbo biržos (arba Sodros), nei iš mokymo įstaigos) -2
Šeima/vaikai S2 VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis) turi vaikų (skaičiuojama kiekvienam vaikui) +2
S3 Vienas iš sutuoktinių ar giminaičių yra našlaitis (skaičiuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminaičiui) +2
Finansinė padėtis S4 Suminės pajamos (darbo užmokestis, įvairios pašalpos ir išmokos bei sąlyginės iš tėvų šeimos gaunamos pajamos): 

 • Iki 400 Lt
 • 400–600
 • 600–800
 • 800–1000
 • 1000–1200
 • 1200–1400
 • daugiau nei 1400

Pastaba. jei pažymos nepateikiamos arba jų nepakanka sąlyginėms pajamoms nustatyti – konkurso atveju prašymas gali būti iš viso nenagrinėjamas

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
N*

*Nenagrinėjama

Šeimyninių bendrabučių skyrimo tvarka

 1. Studentui vietą šeimyniniame bendrabutyje įsakymu skiria VGTU SA prezidentas. Įsakyme nurodomas šeimos (gyventojų) skaičius, jų vardai ir pavardės bei leidimo gyventi bendrabutyje laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viršyti jo studijų pabaigos.
 2. Šeimyninių bendrabučių nuomos sutartys sudaromos vieneriems metams
 3. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, turi teisę pateikti bet kuriuo studijų laikotarpio metu.
 4. Šeimyninį bendrabutį gali gauti giminaičiai.
 5. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrinėje būstinėje (SRC 212). VGTU SA turi teisę prašyti papildomos informacijos apie prašymus pateikusius asmenis.
 6. Studentai, kurie prašo vietos šeimyniniame bendrabutyje, atsakymą iš VGTU SA gauna ne vėliau kaip per savaitę.
 7. Jei VGTU SA suteikia kambarį, vienam iš sutuoktinių/giminaičių šeimyninį kambarį potvarkiu skiria atitinkamo fakulteto dekanatas. Šiuo atveju (kai potvarkyje pažymėta, kad skiriamas šeimyninis kambarys), sumažėja ne fakulteto, o VGTU SA disponuojamų laisvų kambarių skaičius.
 8. Gavęs vietą šeimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dienų. Neapsigyvenęs per nurodytą laiką asmuo, netenka teisės į bendrabutį.
 9. Nuomos mokestis šeimyniniuose bendrabučiuose mokamas kas mėnesį.
 10. Studentas gali pratęsti šeimyninių bendrabučių nuomos sutartį.

Šeimyninių bendrabučių tvarka parengta pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių vietų skirstymo ir skyrimo tvarkos aprašą patvirtintą 2006 m. birželio 23 d. rektoriaus įsakymas Nr. 415.

Prieš pasirašant sutartį būtinai susipažink su Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis.
Po sutarties pasirašymo tu jau esi visateisis bendrabučio gyventojas.